DOĞRUDAN TEMİN İLANI
 
KURTALAN KURS VE OKUL
TALEBELERİNE YARDIM DERNEĞİ
 
T.C. Siirt Valiliği tarafından desteklenen ‘SODES'Lİ MİNİKLER Projesi’ kapsamında 2017 Yılı SODES Uygulama Usul ve Esasları 13/9 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile bir mal yapım işi alımı yapılacaktır.
  1. İdareye İlişkin Bilgiler
a) Kurumun Adresi
Bahçelievler Mah. Dr. Yusuf AZİZOĞLU Cad. No:12 Kurtalan/SİİRT
b) Telefon/Faks No
Tel: 484 411 2856
Faks:
c) İrtibat Kişisi, Tel:
Cep No: 0532 348 0058
 
  1. Doğrudan Temin İhalesine Konu Olan Malın
a) Niteliği, Türü, Miktarı
Okul Öncesi Eğitim Merkezi Tadilatı
b) Teslim Yeri
Bahçelievler Mah. Dr. Yusuf AZİZOĞLU Cad. No:12 Kurtalan/SİİRT
  1. Doğrudan Temin İhalesi
a) Referans Numarası (Proje No)
2017-56 0149
b) İhalenin Yapılacağı Yer/Teklif mektuplarının teslim adresi
Bahçelievler Mah. Dr. Yusuf AZİZOĞLU Cad. No:12 Kurtalan/SİİRT
c) Teklifler İçin Son Teslim Tarihi ve Saati
(İhaleler için ihale tarihi ve saati)
13/12/2017
14:00
     
 
 
  1. Teklifler idarenin yukarıda belirtilen adresine elden Ek 2’ de yer alan Teklif Sunum Formu1kullanılarak yapılacaktır. 
  2. Tekliflerin geçerlilik süresi, Doğrudan temin ihale süresinden itibaren en az 7 takvim günü olmalıdır.
  3. Teknik Şartnameyi karşılamayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teknik Şartnameyi karşılayan tekliflerden en düşük fiyatı veren teklif ihaleyi kazanacaktır.
      7)    Teklif sonucu İdare tarafından açıklanacaktır.
 
 
 
 
 
Ekler:
 
1-Teknik Şartname
2-Teklif Sunum Formu
 
 
 
 
 
KURTALAN KURS VE OKUL
TALEBELERİNE YARDIM DERNEĞİ  
 
TEKLİF   MEKTUBU
             Kalkınma Bakanlığı tarafından oluşturulan Sosyal Destek Programı (SODES) çerçevesinde hazırlanarak kabul edilen 2017-56 0149 nolu‘‘SODES'Lİ MİNİKLER’’ Projesinin uygulanması için ihtiyaç duyulan malzemelerin alımı (Kamu kurumları için, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22.Maddesi d bendi gereğince) doğrudan temin yolu ile yapılacaktır. Teklife KDV hariç fiyatının hizasına yazılarak bildirilmesini rica ederim.
       A.Hamit ERTAŞ
   Proje Yürütücüsü
SIRA NO
MALZEMENİN CİNSİ
MİKTARI
BİRİMİ
BİRİM FİYATI
TOPLAM TUTARI
1
Subazlı iç cephe boyası
5
Teneke
 
 
2
Tavan boyası
5
Teneke
 
 
3
Rulo fırça
5
Adet
 
 
4
Kestirme fırça
5
Adet
 
 
5
Ahşap Parke
150
 m2
 
 
6
Balkon Korkuluğu
20
Metre
 
 
7
Klozet takımı
1
Adet
 
 
8
Fayans
50
M2
 
 
9
Fayans yapıştırıcısı
10X25
adet
 
 
10
Derz Dolgu
2X20
Torba
 
 
11
Köşebend
20
Boy
 
 
12
işçilik
 
 
 
 
 
NOT : KDV Hariç Yazılacaktır.( Firmanın Adı veya Ticaret Unvanı Kaşe- İmza)
 
 
İSTEKLİNİN KİMLİĞİ
Adı Soyadı
 
Firma Adı
 
Adres
 
 
Telefon
 
Faks
 
e-mail
 
 
 
 
Ek : Teknik Şartname
 
 
 
KURTALAN KURS VE OKUL
TALEBELERİNE YARDIM DERNEĞİ
 
TEKNİK ŞARTNAME
KAPSAM :
Bu şartname; Kalkınma Bakanlığı tarafından Sosyal Destek Programı (SODES) ‘SODES'Lİ MİNİKLER’’ Projesinin ‘Okul Öncesi Eğitim Merkezi Tadilatı’’ için kullanılacak malzemelerin teknik özelliklerini ve genel şartlarını kapsar.
 
 
SIRA NO
MALZEMENİN CİNSİ
MİKTARI
BİRİMİ
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
1
Subazlı iç cephe boyası
5
TENEKE - LT
1.Sınıf kalite, 17 LT
2
Tavan boyası
5
TENEKE - LT
1.Sınıf kalite,17 LT
3
Rulo fırça
5
ADET
1.Sınıf kalite
4
Kestirme fırça
5
ADET
1.Sınıf kalite
5
Ahşap Parke
150
M2
1.Sınıf kalite montajı yapılacak. Yeterince süpürgelik kullanılacak.
6
Korkuluk
20
METRE
Duvardan 50 cm yükseklikte 20 metre uzunluğunda balkon korkuluğu. Parmaklıklar arası en fazla 8 cm olacak.
7
Klozet takımı
1
ADET
03- ile 06- yaş grubunun kullanabileceği çocuk klozet takımı
8
Fayans
50
M2
Lavabo ve tuvaletler için yer ve duvar fayansı uygulanacak.
9
Fayans yapıştırıcısı
10X25
ADET - KG
  1. kalite
10
Derz Dolgu
2X20
TORBA- KG
  1. kalite
11
Köşebent
20
BOY
  1. kalite
12
İŞÇİLİK
 
 
Yukarıdaki kalemlerimizin tamamında işçilik dahil fiyat verilecektir
 
 
    A.Hamit ERTAŞ
    Dernek Başkanı