ERUH GENÇLİK DERNEĞİ BAŞKANLIĞI
SPOR MALZEMESİ ALIM İLANI
Derneğimiz tarafından SODES Programı kapsamında yürütülmekte olan 2017-56-0165 numaralı Yetenek Avcıları” adlı projede kullanılmak üzere “Futbol kursu Spor kıyafeti ve Spor malzemesi” alımı (Kamu kurumları için, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22.Maddesi d bendi gereğince) doğrudan temin yoluyla yapılacaktır. Doğrudan temin alımına ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 
1
 
İdareye İlişkin Bilgiler
 
a
Adres
Fatih Mah. Şırnak Cad.No:109/A Eruh
 
b
Telefon ve Faks
05438415640/0 484 311 27 40
 
c
İrtibat Kişisi
0 543 776 7484
2
 
Doğrudan Temin İhalesine Konu Olan Malın/Hizmetin:
 
a
Niteliği, Miktarı, Türü
1.Selenomi Eşofman (60 Takım )
2.Forma –Şort-Tozluk (60 Takım )
3.Selenomi Tişört/Şort (60 Takım)
4.Spor Ayakkabısı (20 Çift )
5.Krampon (40 Çift )
6.İstasyon Seti (1 Set)
7.Futbol İdman Topu (30 Adet)
8.Futbol Maç Topu (9 Adet)
9. Suluk Takımı (3 Takım)
10.Malzeme Çantası (21 Adet)
 
b
Teslim [Yeri/Yerleri]
Fatih Mah.Hükümet Konağı Kat:3 Eruh
3
 
Doğrudan Temin İhalesinin:                       
 
a
Referans Numarası (Proje No)
2017-56-0165
 
b
İhalenin Yapılacağı Yer
Fatih Mah.Hükümet Konağı Kat:3 Eruh
 
c
Tarih ve Saati
26/02/2018  - 09:00
 
d
İhale Sorumlusu
Yusuf ÇAKIR
4
Teklifler şekli ve içeriği belirlenen Ek–2’deki teklif mektubu ile yapılacaktır.
5
Teknik şartnamede (Ek–3) belirtilen hususlara dikkat edilmelidir. İhale teknik şartnamede belirtilen şartlar ile yapılacaktır.
6
İnternet ilanında yer almayan bu işle ilgili detaylar idarenin adresinden ücretsiz temin edilebilir.
7
Tekliflerin yukarıda belirtilen ihale günü saat 08.00’a kadar Fatih Mah. Hükümet Konağı Kat:3 Eruh adresine elden kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra teslim edilen teklifler kabul edilmeyecektir.
8
İdare Doğrudan Temin İhalesini yapıp yapmamakta serbesttir.
9
Teklif sonucu Eruh Gençlik Derneği Başkanlığı tarafından açıklanacaktır.
10
Ürünlerin son teslim tarihi 05/03/2018 günü saat 17:00 dır.
11
İdare gerekli gördüğü durumlarda ihaleye katılan firmalarla pazarlık yapmakta serbesttir.
         
 
                                                                                                               
                                                                                                                        Yusuf ÇAKIR
                                                                                                                             Dernek Başkanı
Ekler:
 1- Teklif Mektubu
 2- Teknik Şartname
 
 
 
 
TEKLİF MEKTUBU
                               Aşağıda Cinsi, özellikleri ve miktarı yazılı malların satın alım işleri 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi gereğince Doğrudan Temin Usulü ile satın alınacaktır. İlgilenmeleriniz halinde teklifinizin bildirilmesini rica ederiz. 
                Metin SAYIN                                      A.Rahman DAYANAN                                Kasım NAS
               Komisyon Başkanı                            Üye                                                                Üye
 
Sıra No
Malzemenin Cinsi
Özellikleri
Miktarı/Birimi
Birim Fiyat
(KDV Hariç)
Toplam Fiyat
KDV Hariç)
1
Selenomi Eşofman
Teknik şartnameye göre
60/Takım
 
 
2
Forma –Şort-Tozluk
Teknik şartnameye göre
60/Takım
 
 
3
Selenomi Tişört/Şort
Teknik şartnameye göre
60/Takım
 
 
4
Spor Ayakkabısı
Teknik şartnameye göre
20/Çift
 
 
5
Krampon
Teknik şartnameye göre
40/Çift
 
 
6
İstasyon Seti
Teknik şartnameye göre
1/Set
 
 
7
Futbol İdman Topu
Teknik şartnameye göre
30/Adet
 
 
8
Futbol Maç Topu
Teknik şartnameye göre
9/Adet
 
 
9
Suluk Takımı
Teknik şartnameye göre
3/Takım
 
 
10
Malzeme Çantası
Teknik şartnameye göre
21/Adet
 
 
TOPLAM
 
 
 
 
DİĞER ŞARTLAR
1- Teslim Süresi
7 Gün
2- Teslim Edilecek Parti miktarı
Tek partide teslim edilecektir.
3- Nakliye ve sigortanın kime ait olduğu
Satıcıya aittir.
4- Diğer Özel Şartlar
Tüm Malzeme Kaliteli olacaktır.
5- Uyulması gereken standartlar
Teknik Şartname/Numunelere bakılacaktır
6- Teknik şartname
Uyulacaktır. Ektedir
7- Teklif günü ve saati /Adres
Teklif mektubu 26/02/2018 günü saat: 09.00’da Fatih Mah. Hükümet Konağı Kat:3 /Eruh adresine teslim edilecektir.
8- Diğer hususlar
Malzeme görevli komisyon tarafından teslim alınacaktır.
 
       Yukarıda belirtilen ve İdarenizce satın alınacak olan malların cinsi, özellikleri, miktarı ve diğer şartları okudum. Fiyatları …./…./2018 tarihine kadar KDV Hariç toplam………………………………………………………..Türk Lirası (TL) bedelle Vermeyi/satmayı kabul ve taahhüt ederiz.
 
                                                                                                                                                             Teklif Eden …/02/2018
Firma Adı      :
Adresi            :
İletişim          :
                                                                                                                   İmza                :
 
 
 
 
 
 
 
ERUH GENÇLİK DERNEĞİ BAŞKANLIĞI
SPOR KIYAFETİ VE MALZEMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
 
ALIMIN KONUSU:
Bu teknik şartname Eruh Gençlik Derneği tarafından hazırlanan, 2017 yılı SODES programı kapsamında desteklenen “Yetenek Avcıları” projesi süresince kullanılmak üzere Futbol kursu “Spor kıyafeti ve Spor malzemesi” ni kapsamaktadır.
 
1.Selenomi Eşofman Genel Özellikleri (60 Takım )
    1. Tam boy fermuarlı, paraşüt kumaş, Yan cepler fermuarlı, alt eşofman bel kısmı ayarlanabilir ve dar paça olacak
    2. Tek yön baskı (logolar) olmalıdır. Renk numunelere göre belirlenecektir.
    3. Beden numaraları idarece verilecektir.1.kalite olacaktır.
 
2. Forma –Şort-Tozluk Genel Özellikleri (60 Takım )
    1. Ter emici kumaş ve Dijital baskı olacak.
    2. Beden numaraları idarece verilecektir. Renk numunelere göre belirlenecek ve 1.kalite olacaktır.
 
3. Selenomi Tişört/Şort Genel Özellikleri (60 Takım)
    1. Teknoloji kumaş ve dijital baskı olacak.
    2. Beden numaraları idarece verilecektir. Renk numunelere göre belirlenecek ve 1.kalite olacaktır.
 
4. Spor Ayakkabısı Genel Özellikleri (20 Çift )
    1. Kalın taban file saya.
    2. Ayak numaraları idarece verilecektir. Renk numunelere göre belirlenecek ve 1.kalite olacaktır.
 
5. Krampon Genel Özellikleri (40 Çift )
    1. Kuru çim zemin kramponu
    2. Ayak numaraları idarece verilecektir. Renk numunelere göre belirlenecek ve 1.kalite olacaktır..
 
6. İstasyon Seti Genel Özellikleri (1 Set)
    1. Sağlık Topu (3 Adet, şişirilebilir, zıplayan ve dayanıklı 3 kg.lık top, 1. Kalite olacak )
    2. Antrenman Çanağı (50’li ve küçük boy sarı ve mavi renk, 1.kalite olacak.)
    3. Huni (24 Adet 42 cm büyük boy plastik delikli ve 1.kalite olacaktır.)
    4. Antrenman Merdiveni (3 Adet, 4 mt * 50 cm ve 8 merdivenli, 1.kalite olacaktır.)
    5. Atlama ipi (20 Adet, ayarlanabilir olacak, 1.kalite olacaktır.)
    6.  Slalom Takımı (3 Takım, kauçuk tabanlı, 12 Adet kelepçeden oluşacak, ayarlanabilir engel ve 1.kalite olacaktır.)
    7. Koordinasyon Çemberi (3 Takım, 12 adet hız halkası, kırmızı, mavi ve sarı renkte, 1.kalite olacaktır.)
 
7. Futbol İdman Topu Genel Özellikleri (30 Adet)
    1. Antrenman için, parlak yüzey, dikişli ve  1.kalite olacak.)
 
8. Futbol Maç Topu Genel Özellikleri (9 Adet)
    1. FİFA onaylı dikişli maçlarda kullanılan, 1.kalite olacaktır.)
 
9. Suluk Takımı Genel Özellikleri (3 Takım)
    1. Suluk Takımı (3 Takım, 12’li, 750 ml, 12 adet metal suluğu taşıma aparatı ve1.kalite olacak.)
 
10. Malzeme Çantası Genel Özellikleri (21 Adet)
     1. Malzeme Çantası (20 Adet Orta boy, fermuarlı, taşıma askılı ve en az iki bölmeli olacak)
      2. 1 Adet, dört tarafı kapalı bölmeli, ilk yardım malzemeleri için özel bölmeli, fermuarlı ve taşıma askılı olacak
     3. Dijital baskılı ve 1. Kalite olacak
 
 
 
11. 2017 Yılı Program Bazlı SODES Uygulama Usul ve Esasları ekteki görünürlük kuralları çerçevesinde Kalkınma Bakanlığı, Siirt Valiliği, yürütücü kuruluşun ve SODES logolarının bulundurulması ve ‘’Siirt Valiliği Koordinasyonunda Eruh Gençlik Derneği Başkanlığı Tarafından Yürütülmekte Olan Bu Proje Kalkınma Bakanlığı Tarafından SODES Kapsamında Finanse edilmektedir’’ ifadesinin bulunması (malzeme çeşidine göre) zorunludur.  
 
12.DİĞER HUSUSLAR: 
 
1-Her türlü vergi yükleniciye ait olacaktır.
2-Tekliften sonra gelecek zamlar için ayrıca fiyat farkı ödenmeyecektir.
3-KDV Hariç olarak fiyat verilecektir.
4-Yüklenici İdarenin tebliğinden sonra 7 (Yedi) gün içerisinde malzemeleri teslim edecektir.
5-Malzemeler 1.kalite olacaktır.
 
 
 
 
 
                                                                                                                   Yusuf ÇAKIR
                                                                                                                  Yönetim Kurulu Başkanı