DOĞRUDAN TEMİN İLANI
 
HAZRETİ İSMAİL FAKİRULLAH VE HAZRETİ İBRAHİM HAKKI İLİM KÜLTÜR EĞİTİM YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
 SİİRT
 
T.C. Siirt Valiliği tarafından desteklenen “DEĞERLİ YARINLAR İÇİN YEŞEREN GENÇ UMUTLAR” projesi kapsamında 2017 Yılı SODES Uygulama Usul ve Esaslarına göre Doğrudan Temin Usulü ile bir mal yapım işi alımı yapılacaktır.
  1. İdareye İlişkin Bilgiler
a) Kurumun Adresi
Fakirullah Mah. İstiklal Cad. 5. Sok. No: 45 Tillo SİİRT
b) Telefon/Faks No
Tel: 484 461 22 46
Faks:
c) İrtibat Kişisi, Tel:
Cep No: 0537 435 79 33
 
  1. Doğrudan Temin İhalesine Konu Olan Malın
a) Niteliği, Türü,  
Miktarı
Merkezi Kombi Alımı
b) Teslim Yeri
Fakirullah Mah. İstiklal Cad. 5. Sok. No: 45 Tillo SİİRT
  1. Doğrudan Temin İhalesi
a) Referans Numarası (Proje No)
2017-56-0182
b) İhalenin Yapılacağı Yer/Teklif mektuplarının teslim adresi
Fakirullah Mah. İstiklal Cad. 5. Sok. No: 45 Tillo SİİRT
c) Teklifler İçin Son Teslim Tarihi ve Saati
(İhaleler için ihale tarihi ve saati)
21/11/2018
13:00
     
 
 
  1. Teklifler idarenin yukarıda belirtilen adresine elden Ek 2’ de yer alan Teklif Sunum Formu kullanılarak yapılacaktır.
  2. Tekliflerin geçerlilik süresi, Doğrudan temin ihale süresinden itibaren en az 15 takvim günü olmalıdır.
  3. Teknik Şartnameyi karşılamayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teknik Şartnameyi karşılayan tekliflerden en düşük fiyatı veren teklif ihaleyi kazanacaktır.
      7)    Teklif sonucu İdare tarafından açıklanacaktır.
 
 
 
 
 
Ekler:
 
1-Teknik Şartname
2-Teklif Sunum Formu
 
 
 
 
 
 
HAZRETİ İSMAİL FAKİRULLAH VE HAZRETİ İBRAHİM HAKKI İLİM KÜLTÜR EĞİTİM YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
                     
TEKLİF MEKTUBU
             Kalkınma Bakanlığı tarafından oluşturulan Sosyal Destek Programı (SODES) çerçevesinde hazırlanarak kabul edilen 2017-56-0182 nolu “DEĞERLİ YARINLAR İÇİN YEŞEREN GENÇ UMUTLAR” Projesinin uygulanması için ihtiyaç duyulan malzemelerin alımı (4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22.Maddesi d bendi gereğince) doğrudan temin yolu ile yapılacaktır. Teklife KDV hariç fiyatının hizasına yazılarak bildirilmesini rica ederim.
 
 
       Abdulmuttalip ARSLAN
                  Koordinatör
 
SIRA NO
MALZEMENİN CİNSİ
MİKTARI
BİRİMİ
BİRİM FİYATI
TOPLAM TUTARI
1
Merkezi Kombi
1
Adet
 
 
 
NOT : KDV Hariç Yazılacaktır.( Firmanın Adı veya Ticaret Unvanı Kaşe- İmza)
İSTEKLİNİN KİMLİĞİ
Adı Soyadı
 
Firma Adı
 
Adres
 
 
Telefon
 
Faks
 
e-mail
 
 
 
Ek : Teknik Şartname
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HAZRETİ İSMAİL FAKİRULLAH VE HAZRETİ İBRAHİM HAKKI İLİM KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
                      SİİRT
 
TEKNİK ŞARTNAME
KAPSAM :
Bu şartname; Kalkınma Bakanlığı tarafından Sosyal Destek Programı (SODES) “DEĞERLİ YARINLAR İÇİN YEŞEREN GENÇ UMUTLAR” Projesinin Merkezi Kombi alımı için kullanılacak malzemelerin teknik özelliklerini ve genel şartlarını kapsar.
 
 
SIRA NO
MALZEMENİN CİNSİ
Miktarı
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
1
Merkezi Kombi
 
1 ADET
115 Kw (98.040 Kcal) Yoğuşmalı Kazan
 
Nominal Kapasite
55.900 Kcal/h-65 kW, 77.000 Kcal/h-90 kW, 98.040 Kcal/h-114 kW
 
Baca Tipi
Bacalı/Hemetik
 
Isıtma Tekniği
Sıcak Su
 
Yanma Sistemi
Fanlı
 
çalışma Sistemi
Premix Brülörlü
Isı Geçişi
Premix Yoğuşmalı
Tipi
Döküm Duvar Tipi Kazan
Kazan Yapısı
Yoğuşmalı
3 yıl garantili.
Ekleri ve montaj dahil.
 
       
 
 
 
Abdulmuttalip ARSLAN
       Koordinatör