DOĞRUDAN TEMİN İLANI
 
HAZRETİ İSMAİL FAKİRULLAH VE HAZRETİ İBRAHİM HAKKI İLİM KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
                                                                                              SİİRT
 
T.C. Siirt Valiliği tarafından desteklenen “DEĞERLİ YARINLAR İÇİN YEŞEREN GENÇ UMUTLAR” projesi kapsamında 2017 Yılı SODES Uygulama Usul ve Esaslarına göre Doğrudan Temin Usulü ile bir mal yapım işi alımı yapılacaktır.
  1. İdareye İlişkin Bilgiler
a) Kurumun Adresi
Fakirullah Mah. İstiklal Cad. 5. Sok. No: 45 Tillo SİİRT
b) Telefon/Faks No
Tel: 484 461 22 46
Faks:
c) İrtibat Kişisi, Tel:
Cep No: 0537 435 79 33
 
  1. Doğrudan Temin İhalesine Konu Olan Malın
a) Niteliği, Türü,    
Miktarı
Kitap Alımı.
b) Teslim Yeri
Fakirullah Mah. İstiklal Cad. 5. Sok. No: 45 Tillo SİİRT
  1. Doğrudan Temin İhalesi
a) Referans Numarası (Proje No)
2017-56-0182
b) İhalenin Yapılacağı Yer/Teklif mektuplarının teslim adresi
Fakirullah Mah. İstiklal Cad. 5. Sok. No: 45 Tillo SİİRT
c) Teklifler İçin Son Teslim Tarihi ve Saati
(İhaleler için ihale tarihi ve saati)
26/06/2018
11:00
     
 
 
  1. Teklifler idarenin yukarıda belirtilen adresine elden Ek 2’ de yer alan Teklif Sunum Formu kullanılarak yapılacaktır. 
  2. Tekliflerin geçerlilik süresi, Doğrudan temin ihale süresinden itibaren en az 15 takvim günü olmalıdır.
  3. Teknik Şartnameyi karşılamayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teknik Şartnameyi karşılayan tekliflerden en düşük fiyatı veren teklif ihaleyi kazanacaktır.
      7)    Teklif sonucu İdare tarafından açıklanacaktır.
 
 
 
 
 
Ekler:
 
1-Teknik Şartname
2-Teklif Sunum Formu
 
 
 
 
 
 
HAZRETİ İSMAİL FAKİRULLAH VE HAZRETİ İBRAHİM HAKKI İLİM KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
                     
TEKLİF MEKTUBU
             Kalkınma Bakanlığı tarafından oluşturulan Sosyal Destek Programı (SODES) çerçevesinde hazırlanarak kabul edilen 2017-56-0182 nolu “DEĞERLİ YARINLAR İÇİN YEŞEREN GENÇ UMUTLAR” Projesinin uygulanması için ihtiyaç duyulan malzemelerin alımı (4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22.Maddesi d bendi gereğince) doğrudan temin yolu ile yapılacaktır. Teklife KDV hariç fiyatının hizasına yazılarak bildirilmesini rica ederim.
 
 
       Abdulmuttalip ARSLAN
                  Koordinatör
 
SIRA NO
MALZEMENİN CİNSİ
MİKTARI
BİRİMİ
BİRİM FİYATI
TOPLAM TUTARI
1
Rüyazüssalihin Tercüme ve Şerhi 8 Cilt
20
Adet
 
 
2
Rüyazüssalihin Tercüme ve Şerhi 8 Cilt
10
Adet
 
 
3
Hayatüs Sahabe  4 Cilt                     ( Muhammed Yusuf Kandehlevi )
10
Adet
 
 
4
Hayatüs Sahabe 4 Cilt                      ( Mahmut El Mısri )                      
10
Adet
 
 
5
Marifetname 3 Cilt
120
Adet
 
 
6
Şafii İlmihali                               ( Halil GÖNENÇ )
15
Adet
 
 
7
Tefhimul Kur’an  7 Cilt
20
Adet
 
 
8
Tefhimul Kur’an  7 Cilt
10
Adet
 
 
9
Kur’an ve Sünnete göre Müslüman Şahsiyet 
40
Adet
 
 
10
Okumadan Kudüs Kurtarılamaz
800
Adet
 
 
 
NOT : KDV Hariç Yazılacaktır.( Firmanın Adı veya Ticaret Unvanı Kaşe- İmza)
İSTEKLİNİN KİMLİĞİ
Adı Soyadı
 
Firma Adı
 
Adres
 
 
Telefon
 
Faks
 
e-mail
 
 
 
Ek : Teknik Şartname
 
 
 
 
 
HAZRETİ İSMAİL FAKİRULLAH VE HAZRETİ İBRAHİM HAKKI İLİM KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA  DERNEĞİ
                                                                                                              SİİRT
 
TEKNİK ŞARTNAME
KAPSAM :
Bu şartname; Kalkınma Bakanlığı tarafından Sosyal Destek Programı (SODES) “DEĞERLİ YARINLAR İÇİN YEŞEREN GENÇ UMUTLAR” Projesinin Kitap alımı için kullanılacak malzemelerin teknik özelliklerini ve genel şartlarını kapsar.
 
 
SIRA NO
MALZEMENİN CİNSİ
Miktarı
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
1
Rüyazüssalihin Tercüme ve Şerhi 8 Cilt
 
20 ADET
Riyazüs Salihin - Hadis-i Şerif Tercümesi - Takım- (8 cilt)
17x24 cm 1.Hamur
2
Rüyazüssalihin Tercüme ve Şerhi 8 Cilt
 
10 ADET
Riyazüs Salihin - Hadis-i Şerif Tercümesi - Takım- (8 cilt)
15x11 cm 1.Hamur
3
Hayatüs Sahabe     4 Cilt  ( Muhammed Yusuf Kandehlevi )
 
10 ADET
Kağıt Cinsi     Şamuha Kağıt
Boyut  16 x 24 cm
4
Hayatüs Sahabe 4 Cilt  ( Mahmut El Mısri )                      
 
10 ADET
Kağıt Cinsi     Şamuha Kağıt
Boyut  16 x 24 cm
5
 
Marifetname 3 Cilt
 
120  ADET
Kağıt Cinsi     Kitap Kağıdı
Boyut  17 x 24 cm
6
Şafii İlmihali                               ( Halil GÖNENÇ )
15 ADET
17x24 cm 1.Hamur Bez Ciltli
7
Tefhimul Kur’an  7 Cilt
20 ADET
Termo Deri Ciltli 17*24 cm Büyük Boy Özel Kutulu
8
Tefhimul Kur’an  7 Cilt
10 ADET
Cilt Tipi          Ciltli
Kağıt Cinsi     Kitap Kağıdı
Boyut  13.5 x 20 cm
9
Kur’an ve Sünnete göre Müslüman Şahsiyet 
 
40 ADET
Cilt Tipi          Karton Kapak
Kağıt Cinsi     Kitap Kağıdı
 
10
Okumadan Kudüs Kurtarılamaz
 
800 ADET
1. hamur
 
 
Abdulmuttalip ARSLAN
       Koordinatör